האם אפשר להסתדר לפעמים בלי פרופסור גוגל? בעידן בו זורקים אנציקלופדיות למיחזורית, ומידע מחפשים רק באינטרנט, האם יש מקום עדיין ...