מה מקור הכבדות הבלתי נסבלת הזו שאנחנו מרגישות לפעמים בלב? מה יהפוך את החיים שלנו להרבה הרבה יותר פשוטים? זה ...