אולי הוא אוטיסט? מה פתאום!! ולא ייתכן ובכל מקרה אני נלחמת בזה, כך נדברתי עם עצמי, אני נלחמת בזה בכל ...