אני לא יודעת אם אני מרגישה את הרגע הזה. אני חרדה. יוספה אמרה 'לכתוב על דמות'. אצלי דמות צריכה לעבור ...