צביה ואחותה התאומה, עמליה, נשלחו אל ד"ר מנגלה בתקופת השואה ושרדו את הזוועות כדי לספר. כיום, אופירה עזריאלי, מקפידה להעביר ...