מאת: אבי הורוביץ ליסינג החכר – מונח הכולל את סוגיו השונים של הליסינג כמפורט כאן. ליסינג תפעולי – סוג של ...