בעונה השישית של הסדרה "בנות", לינה דנהם נועצת את שיניה, בחדות ובכישרון, באחת מהסיטואציות האנושיות הרגישות ביותר הקיימות בין המינים. ...