המטלה האחרונה שהוטלה עלינו היא להכין מנה שלמדנו במהלך הקורס ולשדרג אותה… מכיון שכל מה שלמדנו והכנו היה מושלם ואין ...