נסיעה עם הרכב הפרטי היא דבר שנעשה באופן שגרתי למדי. נוסעים עם הרכב הפרטי להביא את הילדים מהמסגרות לאחר העבודה, ...