המקצוע המוערך ביותר ללא הצדקה במערכת החינוך הוא ללא ספק מתמטיקה. יעזור לי אלוהים חוץ מלוח הכפל, שברים ואחוזים, שגם ...