לימודי גרפיקה בשבתון     לימודי גרפיקה בשבתון עיצוב הוא תחום אומנותי לכל דבר אך גם תחום שניתן להתפרנס ממנו בכבוד. ...