לימודים אקדמיים גרפיקה ממוחשבת לציבור הדתי ללמוד לעבוד בצורה מקצועית עם תוכנות גרפיות וליישם את חוקי העיצוב – להיות מעצבים ...