״כאן אנחנו צעירים, והדאגות המרות של החיים היומיומיים לא נוגעות בנו. כאן אנו בונים בשלווה מוחלטת עולם שיהיה מסוגל בעתיד ...

"כאן אנחנו צעירים, והדאגות המרות של החיים היומיומיים לא נוגעות בנו. כאן אנו בונים בשלווה מוחלטת עולם שיהיה מסוגל בעתיד ...

ללורה חשוב שתדעו מה קרה בתשיעי בנובמבר. אתם יודעים, נכון? כי זה היום בו הצוּרֶס התחילו. ...

דברים שסיפרה לי לורה על מה שקרה בתשעי בנובמבר. ...