לאחר מאבק ארוך ומייגע הצליחה לילי בן שלום להשתחרר מכבלי הנישואים. היא הקימה מסעדה בלב ירושלים ומאז היא לא מפסיקה ...