הקיץ כבר כאן ואתו גם הרצון לצאת החוצה וליהנות. אבל, פתאום הדק שהך לפני זמן קצר הקמנו בחצר לא זוהר ...