"אני לא מתחרט על מעשיי. לא יכולתי שלא לכבד את החוק החשוב ביותר - קדושת חיי אדם, בלי קשר לדתו, ...

סיפורו של קונסול יפני שהציל אלפי יהודים בספר נוער חדש ...