תכנית לשוויון מגדרי חייבת להיכנס לגני הילדים ולבתי הספר, על מנת לייצר בסיס שוויוני מגדרי אמיתי, שיאפשר לילדות ולילדים לשאוף ...