TNT רשת האופנה המובילה לצעירים מציגה קמפיין ויראלי המתמקד ברשתות החברתיות עם נבחרת מפוארת של דוגמנים ומובילי דעה בעלי אלפי ...