קח ממני החלומות, שלא יתגשמו בכלל… קח ממני האשליות, שלא אחשוב אמת הם או אולי… קח ממני הכל, בכל מקרה ...