היא כבר לא תראה את הבת שלי, גם לא את הבת שלה. היא כבר לא תראה ...