סיפור על הרגע שבו הטחתי את ספר התנ"ך בקיר ...

אז שיתכווץ לך, עניתי. תכתבי רק שמח, היא ביקשה. אין דבר כזה, התכווצתי. אני לא רוצה לפגוש את המוות שלך, ...