סקירה ספרותית לספר מומלץ מאוד הלב שלך לא יאמין שלוש נשים שלוש יבשות שלושה גורלות אותה שאיפה לחירות ...

הספר הצמה הוא אחד מהספרים הטובים שקראתי ...

כשם ששלושת קצוות שיער מתאחדות לצמה קלועה אחת, כך קולעת הסופרת ביד אומן את סיפור חייהן של שלוש נשים, משלוש ...

קאמאל מספר על הדת שלו, על אמונותיו, קוד התנהגותם של הסיקים שאוסר עליהם לגזוז את שערם וזקנם, לשתות ולעשן, לאכול ...

הצמה היא מקלעת של שלוש קווצות שיער, שזורות זו בזו. כך גם צמה זו שוזרת את גורלן של שלושת הנשים,מבלי ...