והסוף שלעולם לא יבוא. לרפא הנפש, להחזיק הראש מעל השברון… לתת ליד חופש, לשחק בארץ החלומות… לחשוב שיש טוב ויש ...