רון ג'ונס הקים את תנועת "הגל השלישי" כחלק ממשחק סימולציה לתלמידיו להמחשת רעיון הנאציזם. הניסוי הוכיח את הכוח של לחץ ...