זה סיפור על סלק אחד קטן והקשר שלו לאיכות הסביבה. לפני כ-30 קיבלתי ספר מחברה ששינה לנצח את תפיסות העולם ...