לחם – החיים עצמם אין אף מקום בעולם שאין בו לחם.טוב כמעט…יש מקומות שאין . הוא זמין,עשיר ניחוחו מפתה וכל ...