הבדידות הורגת אך גם מחשלת אם יודעים מה רוצים כל עוד נושמים הבדידות מוסתרת איש לא רוצה בה אך היא ...