לחיות. יותר או פחות/דרור ניר קסטל To Live. More or less/Dror Neer Kastel עריכה ספרותית: הגר ינאי. הוצאה עצמית, 2016 ...