המתיקום וחריפות והטעמים הם משהו שאני מעריצה אמה מה חוץ מבמסעדות או בסופרים חשופים לכל אין לקנות. לא אוהבת ...