הבגדים שאנו עוטפות את עצמנו בהם, מבטאים חיצונית את מי שאנחנו פנימה, ולכן חלק מאיך שאני מרגישה מבפנים יצא החוצה באופן ...