בבית יש לאדם את כל מה שהוא צריך. אם החולצה התלכלכה הוא מוצא ביר קלות בגד אחר שזמין לו בארון ...