קרקורי תרנגול או קרנף ורוד מה זה משנה העיקר שזה גורם לי התרגשות בבטן, כזו שגורמת לי לעצב ...

הניצחון הזה הוא לא רק ניצחון של ילדה אחת קטנה, זה ניצחון של מדינה שלמה, זה ניצחון של כל הא.נשים ...