בספרה של לוסט לניאדו נתקלתי בכמה הזדמנויות בחנויות הספרים ובספריה . בכל פעם לקחתי אותו לידי הסתכלתי על הכריכה דפדפתי ...