קרן אור חיוורת אחרת מספיקה בכדי לסלק את החשכה העמוקה ביותר. ...