הן אפופות הילה של גיבורות, אמזונות כל יכולות. סיפורים חשאיים ופרשות עלומות. האסוציאציה  הראשונה שמתעוררת היא של מאטה הארי. או ...