להתרגש כל יום מחדש להתרגש כל יום, שוב מחדש לחייך כאילו כל רגע, הוא התחלה מדהימה חדשה, להבין שהעקר הוא ...

כבויה! כבויה ואכולה מבפנים. אהובה בחוץ- עצובה בבית. מוערכת בחברה מעוכה בבית....מרגישה איום ונורא. להתגרש! אומר הקול הפנימי. לא להתגרש ...