[youtube 6ro6R4dYKIQ] הגעתם למסקנה שאת/ה רוצה להתגרש, שנכון לכם לפרק את החבילה, שאתם לא עושים טוב אחד לשני, שאין טעם ...

הסיבות האמיתיות שעומדות מאחורי רוב מקרי הגירושים נמצאות בתחום האפור. בחנו את עצמכם: האם הנישואים שלכם נגמרו? ...

כבויה! כבויה ואכולה מבפנים. אהובה בחוץ- עצובה בבית. מוערכת בחברה מעוכה בבית....מרגישה איום ונורא. להתגרש! אומר הקול הפנימי. לא להתגרש ...