הפנים שהציגה המדינה באירוויזיון היו פניה של מדינה שמניפה את דגל קבלת האחר ויש הרבה מקום לגאווה בהיבט זה, רק ...

לצפות באירוויזיון בעין ביקורתית לשם שינוי ...