שילי פותחת את תקופת "אחרי החגים" באופן מפתיע במיוחד... לשחרר! ...