"ישבתי בכיתה, מוקפת בתלמידים שלא הכרתי... את לא שמחה שחזרת? הוא שאל. לא, הודיתי. אני אפילו עצובה". ...