הזכות לבחור עומדת לרשותנו בכל יום, בכל רגע. כשמצרפים לזה את האפשרות להצביע, מגיעים למקומות נפלאים. על הקשר בין הבחירות ...