"אני רוצה שהיא תעריץ אותי!" הוא אמר לי. וכן, המשפט הזה מהדהד לי בראש ומלווה אותי שנים רבות. פתאום ירד ...