כולנו משקרים. בעיקר משקרים לעצמנו. במסווה של שקרים לבנים, מצדיקים פעולות, אמירות וחיים שלמים. אנחנו מרפדים את עצמנו בסיפורים חליפים ...

"להעיר אריות", ספרה המטריד ועוכר השלווה של איילת גונדר-גושן, מעורר לשאלות של מוסר בדיוק לקראת יום כיפור ...

מועדוני קוראות. המיזם הנפלא של דורית תמיר של מפגשים נשיים על ספרים נבחרים. הזדמנות לנשים בעלות מכנה משותף אחד לפחות ...