ספר שלישי בסדרת חיים שלמים לחיות. קדמו לו "חיים שלמים לחיות" ו- "להציל את מרגו" והוא עוסק בסשה ואדריאן, הזוג ...