לא ייודע למה, אבל זה היה מן שעות של בין ערביים… החום היה מחניק, אבל לא שמתי לב, והזמן טס, ...