כשנשאלתי אם משהו עומד בדרכי בעולם המו"לות, בגלל היותי אישה, אמרתי שאני בכלל לא לוקחת את העניין המגדרי בחשבון כשאני ...