"הלב הענקי הזה שפועם בתוכן, אותו לב שמזרים בנו את הדם, את החלב, את החיים. בעיניים שלהן אני רואה אותי", ...