אז לכל הסטריים שאין להם בעיה עם גייז אבל לא רוצים שהם יעשו הרבה רעש ...

    גם הלוחמים החזקים ביותר לפעמים לא יכולים יותר.  גם הלוחמות האמיצות ביותר לא מסוגלות להמשיך . לפעמים הם ...