הערך שחשוב לי להעביר לילדיי היקרים, הוא את היכולת להביט בחצי הכוס המלאה שבידם. ולדעת להוקיר את הטוב שמצוי ברשותם. ...