שילי פרלמן מדברת על דעות קדומות ועל הסרת ה"תוויות" ...